REPA – Rekonstrukce / Památky s.r.o.

V roce 1989 založilo sdružení fyzických osob společnou firmu pod obchodním jménem REPA – Rekonstrukce památek se zaměřením na realizace zakázek v oblasti rekonstrukcí a obnovy památek . Po dynamickém rozvoji byla v roce 1994 založena nástupnická společnost s ručením omezeným , pod obchodním jménem REPA-Rekonstrukce/Památky . Činnost společnosti byla a je úzce zaměřena na stavební realizace, od rekonstrukcí malého rozsahu , (výměny střešních krytin, rekonstrukcí representativních prostor, zateplování panelových objektů), až po složité rekonstrukce památkově chráněných objektů a provádění vlastních, interně financovaných stavebních projektů.

Provedenými rekonstrukcemi památkově chráněných objektů 1. kategorie se společnost zařadila do sytému přestižních stavebních firem v České republice. Společnost má k dispozici representativní technické a skladové zázemí a její technické vybavení odpovídá střední stavební firmě EU.