Reference

Státní zámek Ctěnice, Praha – Vinoř

Postupná rekonstrukce zámeckých objektů a uměleckých artefaktů v souladu se záměrem Státního památkového ústavu. Souhrnné stavební celky jsou v současnosti využívány jako provoz koňské jízdárny, museální expozici a k technicko–hospodářským účelům
Investor: Pražská informační služba

Prašná brána, Praha 1

Komplexní rekonstrukce vnějších ploch pláště Prašné brány( restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů, zlacení prvků, dodání náhrad, doplnění kamene ad. ). Vybudování museální expozice v interiéru Prašné brány , restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů
Investor: Magistrát hl.m.Prahy

Chrám Sv. Mikuláše, Praha 1

Komplexní rekonstrukce vnějších ploch pláště chrámu Sv.Mikuláše (restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů, zlacení prvků, dodání náhrad, doplnění kamene, restaurování věžních hodin). Jedna z nejsložitějších staveb lešení v České repulice. Vybudování museální expozice v interiéru chrámu Sv. Mikuláše , restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů. V interiéru je umístěna pamětní deska naší společnosti.
Investor: Magistrát hl.m.Prahy

Rekonstrukce kostelů

Narození Panny Marie, Praha 10
Svatého Pankráce, Praha 4
Svatého Prokopa, Praha 4
Investor : Arcibiskupství Praha