Služby

  • projektová činnost ve výstavbě: zpracování projektové dokumentace všech fází (od územního rozhodnutí či souhlasu, stavebního povolení či ohlášení stavby po prováděcí dokumentace), dále zeměření skutečného stavu a vydání passportu objektu, zajištění dotačních programů (Zelená úsporám, Dešťovka a kotlíková dotace)
  • provádění veškerých staveb včetně jejich změn, výstavba bytových domů, hotelů včetně dovybavení interiérů, specializovaných zařízení nemocničního charakteru, rekonstrukce bytů, stavebních objektů, rekonstrukce památkově chráněných objektů, zateplení objektu vč. rekonstrukcí sřešnách plášťů, restaurátorské práce
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě (stavební dozor, koordinace dodavatelů, kontrola dodávek a finančního plnění, zajištění povolení výstavby – územní rozhodnutí / souhlas, stavební povolení či ohlášení stavby)
  • realitní činnost (zajištění odhadů nemovitostí, poradenství klientům)